Skip to main content

Astfel, costurile și cheltuielile solicitate spre aprobare au fost determinate de volum de energie electrică prognozat și costul energiei electrice reieșind din contractele existente încheiate cu producătorii/furnizorii de energie electrică și evoluția prețului de tranzacționare a energiei electrice.

Cheltuielile suportate de Furnizor pentru achitarea serviciului de transport și distribuție a energiei electrice, conform tarifului existent. Costurile și cheltuielile strict necesare pentru desfășurarea activității reglementate de furnizare a energiei electrice actualizate reieșind din indicele prețurilor de consum din Republica Moldova, indicele de modificare a numărului locurilor de consum ale consumatorilor finali deserviți și indicele prețurilor de consum al SUA. Devierile tarifare formate în anul 2021.

În contextul celor menționate, S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” solicită aprobarea următoarelor prețuri de furnizare a energiei electrice diferenţiat în funcţie de punctele de delimitare sau locurile de consum ale consumatorilor finali pentru anul 2022.

unimedia.info

Leave a Reply