Skip to main content

Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a raionului Orhei a decis ca elevii din raion să-și continue orele cu prezența fizică. Asta în pofida faptului că, la nivel central, s-a dispus ca școlile să fie închise, iar lecțiile să fie predate în regim online. În plus, aici vor fi permise mai multe tipuri de activități publice, cu respectarea strictă a regulilor anti-pandemice.

Comisia s-a întrunit în ședință în 21 ianuarie 2022 și a audiat rapoartele specialiștilor din cadrul Centrului de Sănătate Publică Orhei, a Spitalului Raional și a reprezentanților Centrelor Medicilor de Familie și ai Direcției Generale Educație.

Astfel, membrii Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a raionului Orhei au decis să vină cu unele modificări ajustate la situația epidemiologică din raza raionului Orhei prin care, spre deosebire de Comisia de la nivel național, au permis desfășurarea mai multor activități, inclusiv a instituțiilor de învățământ general și a instituțiilor extrașcolare cu prezența fizică a elevilor. Totuși, în instituțiile de învățământ în care se constată cel puțin un caz de infectare cu COVID-19, clasele respective vor fi închise pentru o perioadă de carantină de 14 zile, cu trecere la învățare online.

De asemenea, la Orhei, este permisă desfășurarea întrunirilor ştiinţifice, conferinţelor, seminarelor, reuniunilor sau altor evenimente profesionale similare cu prezenţa fizică, respectând toate normele anti-COVID în vigoare.

În același context, Comisia a permis următoarele tipuri de activităţi: organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese de pomenire, mese festive); activitatea zonelor de agrement și parcurilor de distracție, întrunirile publice cu respectarea tuturor normelor anti-pandemice.

Potrivit Președintelui Raionului Orhei, Dinu Țurcanu, în cazul agravării situației epidemiologice, Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a raionului Orhei va fi convocată în regim de urgență pentru a veni cu noi propuneri de măsuri menite să oprească răspândirea virusului, iar în cazul în care riscurile de infectare se vor diminua, Comisia va revedea restricțiile impuse cu propunerea de a renunța treptat la acestea.

_______________________________

Оргеев вводит собственные меры: школы остаются открытыми, ученики будут приходить на уроки в классы

Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью Оргеевского района решила, что школьники из этого района будут продолжать занятия с физическим присутствием в классах. И это несмотря на то, что на центральном уровне было решено закрыть школы и перевести уроки в онлайн-режим. Кроме того, в районе будут разрешены ряд общественных мероприятий и занятий, но при строгом соблюдении антипандемических правил.

Комиссия собралась на заседание 21 января 2022 года и заслушала доклады специалистов оргеевского Центра общественного здоровья, районной больницы, представителей Центров семейных врачей и Главного управления образования.

Таким образом, члены Чрезвычайной комиссии общественного здоровья Оргеевского района решили внести некоторые изменения с учетом эпидемиологической ситуации в районе. В отличие от решений Национальной комиссии, было разрешено проводить ряд мероприятий, в том числе в общеобразовательных и внешкольных учреждениях с физическим присутствием учащихся. Однако в учебных заведениях, где есть хотя бы один случай заражения COVID-19, эти классы будут закрыты на период карантина в 14 дней, с проведением онлайн-обучения.

Также в Оргееве разрешено проводить научные встречи, конференции, семинары, собрания или другие подобные профессиональные мероприятия с физическим присутствием, соблюдая все действующие меры анти-COVID-19.

В этом же контексте Комиссией разрешены следующие виды деятельности: организация частных мероприятий (свадьбы, крестины, поминки, праздничные трапезы); деятельность зон отдыха и парков развлечений, массовые мероприятия с соблюдением всех антипандемических норм.

По словам председателя Оргеевского района Дину Цуркану, в случае обострения эпидемиологической ситуации в районе в срочном порядке будет созвана Чрезвычайная комиссия общественного здравоохранения для выработки новых предложений против распространения вируса и возможных ограничений.

Leave a Reply