Skip to main content


Sărbători mari în ambele calendare ortodoxe. Pe stil vechi, astăzi este ziua Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, iar pe stil nou sunt prăznuiți Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, mesagerii lui Dumnezeu și căpeteniile oștilor cerești.

Sfântul Dimitrie a fost un martir creștin, sfânt militar din secolul al III-lea, care a trăit în vremea împăraților Diocletian și Maximian în cetatea Tesalonicului.

A mărturisit credința în Hristos și a îndemnat pe mulți să se convertească la creștinism, în pofida persecuțiilor și a interdicțiilor impuse de autoritățile păgâne. Pentru aceasta, a fost întemnițat și apoi ucis cu sulițele, la porunca împăratului Maximian.

Din trupul său, nu a curs sânge, ci mir frumos mirositor, prin care s-au săvârșit multe minuni și vindecări. Din acest motiv, Sfântul Dimitrie este numit și Izvorâtorul de Mir și este cunoscut până astăzi ca mare făcător de minuni.

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, conducătorii oștilor cerești și ocrotitorii oamenilor. Această sărbătoare datează din secolul al V-lea, când a fost sfințită o biserică în cinstea Sfântului Arhanghel Mihail la Constantinopol.

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt considerați mesagerii lui Dumnezeu și au avut roluri importante în istoria biblică.

Arhanghelul Mihail este cel care a condus lupta împotriva lui Lucifer și a demonilor săi, care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. El este cel care poartă cheile Raiului și care va suna trâmbița la sfârșitul lumii, când toți morții vor învia.

Arhanghelul Gavriil este cel care i-a vestit Fecioarei Maria că va naște pe Fiul lui Dumnezeu și care i-a adus vești bune lui Ioachim și Anei, părinții Maicii Domnului.

Leave a Reply