Skip to main content

Inspectorii de mediu din Rîșcani, în colaborare cu Sectorul Poliției de Frontieră „Costești”, au desfășurat o razie surpriză pe timp de noapte în scopul combaterii pescuitului amator și sportiv de pe malul lacului Costești-Stânca, în apropierea localităților orașului Costești și Duruitoarea Veche ne informează ziarulnostru.info

În urma acțiunii, au fost verificați 45 de pescari. Pentru încălcările constatate, au fost întocmite 6 procese-verbale în conformitate cu elementele constitutive ale contravenției prevăzute de articolul 114, alineatul (1) din Codul Contravențional al Republicii Moldova.
Această acțiune a avut drept scop protejarea resurselor de pește și menținerea echilibrului ecologic al lacului Costești-Stânca. Inspectorii de mediu și polițiștii de frontieră își continuă eforturile de a asigura respectarea legilor și regulamentelor privind pescuitul în zonă, în vederea conservării faunei acvatice și a mediului înconjurător.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului încurajează practicarea pescuitului responsabil și respectarea cotelor de pescuit stabilite, în vederea protejării resurselor de pește și menținerii biodiversității în lacul Costești-Stânca.
Astfel de acțiuni de monitorizare și sancționare a încălcărilor vor continua pentru a asigura conservarea și sustenabilitatea ecosistemului acvatic.
Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Leave a Reply