Skip to main content


Angajații din Sănătate continuă protestele, potrivit unei decizii a Consiliul de Coordonare al Federației „Solidaritatea Sanitară”, întrunit în perioada 22-25 iunie 2023. Greva ganerală ar putea începe pe 27 iulie dacă revendicările nu sunt respectate de guvernanți ne informează adevarul.ro

„Acțiunile de protest aflate în desfășurare vor fi continuate și accentuate. La ora actuală Federația „Solidaritatea Sanitară” are în plină desfășurare protestul numit Demisia din contractele de gărzi suplimentare (CIM-urile cu timp parțial, aferente gărzilor suplimentare normei de bază), la care au aderat până în acest moment 1128 de medici. Această acțiune își arată deja primele rezultate, mai multe spitale mari anunțând că nu vor putea acoperi gărzile din cauza acestei forme de protest”, se arată într-un comunicat de presă.

Programul noilor acțiuni de protest

29 iunie 2023 – Lansarea unui protest inovativ și transmiterea solicitărilor de încheiere a Acordului și Procedurii pentru grevă;

06 iulie 2023 – Pichetarea unităților sanitare din țară;

12 iulie 2023 – Organizarea unui nou Miting național al angajaților din Sănătate în Piața Victoriei;

19 iulie 2023 – Greva de avertisment;

27 iulie 2023 – Greva generală

Revendicările Federaţiei „Solidaritatea Sanitară”:

1. Acceptarea propunerilor Federaţiei „Solidaritatea Sanitară” la Contractul colectiv de muncă la nivel de sector, rămase în divergenţă şi încheierea acestui contact colectiv de muncă. Acestea includ asigurarea condiţiilor de muncă decente.

2. Aplicarea proiectului de lege a salarizării stabilit cu Ministerul Sănătăţii, acesta asigurând:

– Reaşezarea în grila de salarizare a tuturor angajaţilor din sectorul public de sănătate, începând cu asistentele medicale;

Posibilitatea unei creşteri efective şi relevante a veniturilor angajaţilor din sănătate (aceste creşteri salariale înseamnă de facto creşterea puterii de cumpărare a tuturor lucrătorilor din sănătate);

3. Aplicarea principiilor prevăzute atât de legea în vigoare cât şi de proiectul de lege a salarizării:

– Raportarea sporurilor pentru condiţiile de muncă la salariile de bază pentru personalul auxiliar sanitar (infirmiere, îngrijitoare, brancardieri), TESA şi muncitori sanitari.

– Raportarea sporurilor de tură şi pentru lucrul în zilele libere legale la salariile de bază în plată pentru toate categoriile de personal.

– Plata gărzilor medicilor cu tariful orar al normei de bază.

4. Actualizarea valorii indemnizaţiei de hrană luând ca referinţă salariul minim în plată şi scoaterea ei din calculul limitei aplicabile sporurilor.

5. Deblocarea posturilor în sistemul public de sănătate

6. Creşterea ponderii a cheltuielilor pentru sănătate în PIB la nivelul mediei UE

Leave a Reply