Skip to main content

Green City Lab Moldova se implică activ pentru a ajuta întreprinderile mici și mijlocii să pregătească pachetul de aplicare la Programul Retehnologizare și Eficiență Energetică a ÎMM, finanțat de Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană, prin intermediul ODA. Acest sprijin este posibil datorită parteneriatului solid între ODA și Proiectul Tehnologiilor Viitorului în Moldova, finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie, ne informeaza Telegraph.md.

Green City Lab a contactat 315 companii care intenționau să aplice la finanțare. După verificarea documentației, s-a stabilit că 220 sunt eligibile pentru a aplica la finanțare și au beneficiat de expertiză gratuită în pregătirea pachetului de acte.

Această oportunitate oferă întreprinderilor mici și mijlocii din Moldova un suport nerambursabil semnificativ pentru a investi în tehnologii avansate și eficiență energetică. În perioada septembrie 2022 – august 2023, în cadrul programului de finanțări pentru Retehnologizare și Eficiență Energetică a ÎMM, au fost aprobate finanțări în valoare de 135,5 milioane de lei pentru 173 de întreprinderi mici și mijlocii. Granturile pentru implementarea proiectelor investiționale sunt acordate prin intermediul Organizației pentru Dezvoltare și Asistență (ODA).

Expertiză tehnică gratuită, oferită de Green City Lab în domeniile “Eficiență Energetică” și “Energie Regenerabilă”, include asistență suport în pregătirea documentației necesare, cum ar fi Raportul de Audit Energetic, Avizul de Racordare la Rețelele Electrice de Distribuție, sau Proiectul de Execuție a Instalației de Racordare.

Acest program reprezintă un pas important către dezvoltarea durabilă a întreprinderilor și sectorului industrial din Moldova, contribuind la eficiența energetică și la reducerea impactului asupra mediului.

Pentru mai multe informații despre procedura de solicitare a expertizei gratuite oferite de Green City Lab în cadrul acestui program, vă rugăm să ne contactați direct.

Pentru solicitarea expertizei gratuite din partea Gren City Lab la aplicarea pentru granturi în cadrul programului, vă rugăm să ne contactați direct:

Manager de proiect: Vitalie Secrieru

Tel: 079555757; E-mail: support@greencity.md

Leave a Reply