Skip to main content


Foștii președinți ai Republicii Moldova nu vor mai beneficia de birou de lucru și asistent personal, în caz de expirare a mandatului, de demisie sau de imposibilitate definitivă de exercitare a atribuțiilor. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost adoptat, în cadrul ședinței de astăzi a Parlamentului, cu votul a 61 de deputați , ne informează Alerta.md.

Totodată, DOCUMENTUL mai propune o serie de prevederi pentru a eficientiza activitatea Cancelariei de Stat. Astfel, inițiativa prevede preluarea de către Cancelaria de Stat a sarcinii de elaborare, promovare şi monitorizare a implementării politicii statului în domeniul controlului de stat asupra activității de întreprinzător, având ca scop o eficientizare și monitorizare semnificativă a procesului. De asemenea, sunt  concretizate atribuțiile Cancelariei de Stat, ținând cont de sarcinile proprii unui Centru al Guvernului. Printre acestea se numără asigurarea asistenței organizatorice a activității Guvernului; asigurarea colaborării Guvernului cu autoritățile publice; coordonarea activității autorităților administrației publice și a altor instituții; coordonarea, organizarea şi monitorizarea procesului de armonizare a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene etc. Documentul mai prevede instituirea unei funcții de secretar de stat al Guvernului.

Proiectul vizează și operarea modificărilor la Legea cu privire la Guvern prin reiterarea expresă a atribuțiilor Cancelariei de Stat privind elaborarea, coordonarea, promovarea și monitorizarea implementării politicii statului în domeniile managementului funcției publice și al funcționarilor publici în administrația publică; controlului de stat asupra activității de întreprinzător; reformei administrației publice centrale şi locale, de descentralizare și reorganizare administrativ-teritorială a țării.

Autoarei inițiativei legislative, președinta Comisiei administrație publică și dezvoltare regională, Larisa Voloh, reiterează necesitatea consolidării proceselor de lucru astfel încât să fie fortificate domeniile de intervenție a Cancelariei de Stat în calitate de Centru al Guvernului, în mod special a rolului complex ce îi revine în contextul atribuțiilor de racordare la prioritățile de integrare europeană a Republicii Moldova și de coordonare a proceselor aferente integrării europene.

Proiectul de lege va fi propus spre aprobare Parlamentului în lectura a doua.

Leave a Reply