Skip to main content

Consiliul raional Florești, în parteneriat cu Primăria Izvoare, Primăria Iliciovca, Primăria Trifănești şi Primăria Sevirova sunt beneficiari ai proiectului de dezvoltare a infrastructurii regionale de asigurare cu apă potabilă „Apă pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca 2”, finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională.

Proiectul este realizat la inițiativa președintelui raionului Florești, dl Ştefan PANIŞ, a primarilor Vladimir Zgavordei, Vitalie Tatarciuc, Vitalie Boicu, Eugeniu Moroșan și va soluționa una din problemele majore ale populației și ca efect va duce la îmbunătățirea calității vieții în localitățile vizate. Localitățile selectate nu dispun de acces la apa potabilă de calitate din sisteme centralizate, fiind deprivate din punct de vedere economic și social. Sursele de apă existente sunt poluate, populația fiind expusă riscului de îmbolnăviri grave și diminuarea calității vieții. Aceste localități sunt vizate drept beneficiare pentru racordare la apeductulSoroca – Bălți, iar sursele identificate (parte a Studiului de fezabilitate) sunt singurele posibilități eficiente de asigurare cu apă potabilă a regiunii. Extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apă va constitui o sursă sigură de apă potabilă pentru maturi și copii, vor fi diminuate riscurile îmbolnăvirilor grave, 13 instituții educaționale și medicale își vor desfășura activitatea amplu și eficient, circa 46 de agenți economici vor practica activități noi, agricultorii vor putea combate efectele secetelor.

Valoarea totală a proiectului, conform Deciziei Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale nr. 05/22 din 28.02.2022, este estimată la 35 929 977,00 lei, inclusiv 32 336 979,30 lei constituie grantul din Fondul Național de Dezvoltare Regională, ceea ce reprezintă 90% din costul total al proiectului. Contribuția Consiliului raional Floreștieste de 3 592 997,70 lei, ceea ce constituie 10% din costul total al proiectului.

Perioada de implementare a proiectului este 36 luni. Gestionarea financiară va fi realizată de Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, cu sediul în mun. Bălți, piața Vasile Alecsandri nr. 8, director, doamna Maria Prisacari.

Obiectivul general al proiectului prevede ca locuitorii, instituțiile publice și agenții economici din șase localități din raionul Florești (Izvoare, Iliciovca, Trifănești, Alexandrovca, Sevirova, Ivanovca) să dispună de acces la infrastructura extinsă și serviciul public regional de aprovizionare cu apă și sanitație, pentru atragerea investițiilor în regiunea de nord și ridicarea calității vieții.

Obiectivele specifice ale proiectului se axează pe informarea, consultarea și implicarea în planificarea integrată, achiziționarea și monitorizarea calității lucrărilor de infrastructură de asigurare cu apă și sanitație extinsă, precum și crearea serviciului public regional, durabil și sustenabil de asigurare cu apă și sanitație la 895 de gospodării casnice, 20 instituții publice, 50 agenți economici. Ca rezultat al implementării proiectului, vor avea acces la sistemul de asigurare cu apă și sanitație extins 2200 de persoane (80% din populația totală).

Contribuția financiară a cetățenilor din localitățile beneficiare pentru branșamente va consolida sentimentul de proprietate și va responsabiliza populația, aplicabil fiind principiul „ceea ce este creat cu mâna proprie, este mai scump și urmărești să fie păstrat”, acest fapt îmbunătățind eficiența și asigurând durabilitatea proiectului.

Feodosia BUNESCU,

manager de proiect

Leave a Reply