Skip to main content


În testele la proba teoretică pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule vor fi integrate întrebări noi. Acestea vor fi incluse de la 1 iulie 2024 și se vor referi la: siguranța rutieră, protecția antiincendiară, comportamentul conducătorilor auto față de bicicliști; desenul indicatoarelor/marcajelor rutiere, etc.

Despre acest lucru ne anunță Agenția Servicii Publice (ASP), care ne dă asigurări că procedura de desfășurare a examenului, precum și numărul de itemi din chestionar nu va fi modificată.

Respectiv, examenul teoretic pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule se va desfășura în modul următor:

La categoriile A, B, H și subcategoriile AM, A1, A2, B1, candidatul va completa un chestionar, alcătuit din 24 de itemi. Timpul rezervat este de 30 de minute. Pentru calificativul „Admis” este necesar să răspundă corect la cel puțin 22 de itemi.
La categoriile BE, C, CE, D, F și subcategoriile C1, C1E, D1, D1E, candidatul va completa un chestionar, alcătuit din 30 de itemi. Timpul rezervat este de 38 de minute. Pentru calificativul „Admis” este necesar să răspundă corect la cel puțin 27 de itemi.
La categoria CE și D, CE și subcategoria D1, subcategoriile C1E și D1, candidatul va completa un chestionar, alcătuit din 36 de itemi. Timpul rezervat este de 45 de minute. Pentru calificativul „Admis” este necesar să răspundă corect la cel puțin 32 de itemi.
Practica internațională privind susținerea probei teoretice:

Franța: chestionar – 40 întrebări, pentru admitere trebuie să fie corecte – 35.

Spania: chestionar – 30 întrebări, pentru admitere trebuie să fie corecte – 27.

România: chestionar – 26 întrebări, dintre care pentru admitere trebuie să fie corecte – 22.

SUA: chestionar – 20 întrebări, pentru admitere trebuie să fie corecte – 14.

„Modificarea materialului didactic „Întrebări pentru susținerea examenului teoretic în vederea obținerii dreptului de a conduce vehicule”, aprobată de către Ministerul Educației și Cercetării al RM, s-a făcut în contextul transpunerii prevederilor Directivei Comisiei Europene 2006/126/CE și adoptării standardelor moldovenești din domeniul respectiv la cerințele europene”, ne mai informează cei de la ASP.

Inițial, setul de întrebări includea 940 de întrebări, iar după ajustare acesta include 1 258 de întrebări.

Leave a Reply