Skip to main content

Astăzi, la Chișinău, ne luăm rămas bun de la Ion Druță – clasic, patriarh și legendă a literaturii moldovenești. În opera lui Druță, parte a fondului de aur al culturii noastre, universul satului moldovenesc, spiritul mioritic și-au găsit noi semnificații în lumea modernă, în istoria universală. Eroii din nuvelele, piesele și romanele sale au devenit sinonime ale păcii, stabilității și legăturii strănse cu generațiile anterioare.

Sincere condoleanțe familiei, rudelor și apropiaților lui Ion Druță.

Leave a Reply