Skip to main content

Mecanismele de recuperare a bunurilor infracționale din Republica Moldova, dificultăți și perspective” este subiectul de discuții al unui atelier de lucru interinstituțional, care se desfășoară pe 7-8 decembrie la Chișinău și la care participă reprezentanții Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA, ne informează alerta.md.

În calitate de vorbitori, angajații ARBI se vor expune pe evaluarea pofilelor financiare ale subiecților (inclusiv a beneficiarilor efectivi), rolul și locul investigațiilor financiare paralele (identificarea în concret a bunurilor), planificarea premergătoare aplicării sechestrului.

La compartimentul administrarea bunurilor sechestrate și a corpurilor delicte, ARBI va prezenta experiența proprie în crearea sistemului informatic integrat privind bunurile infracționale (evidența bunurilor infracționale pe parcursul procesului penal), vânzarea anticipată a bunurilor sechestrate, asigurarea condițiilor optime de depozitare și recuperarea costurilor de administrare.

Experții reuniți la atelier, printre care reprezentanți ai instituțiilor similare din România, vor aborda subiectul confiscării extinse: evaluarea cadrului legal, puncte tari, puncte slabe; rolul formării profesionale continue în privința confiscării extinse, condițiile și provocările aplicării confiscării extinse. Pe componenta de schimb de informații cu jurisdicțiile străine, participanții vor discuta despre canalele și metodele utilizate pentru schimbul de date și informații, tipurile de informații solicitate și furnizate, jurisdicțiile cooperante și necooperante, schimbul informal de date cu zonele off-shore, depășirea blocajelor apărute în relațiile cu jurisdicțiile mai puțin cooperante și indisponibilizarea în străinătate a bunurilor infracționale.

La fel, va fi pusă în discuție executarea în străinătate a hotărârilor judecătorești de confiscare: mecanismul de punere în executare a confiscării speciale și confiscării extinse, precum și returnarea bunurilor și contravaloarea acestora, încheierea acordurilor de cooperare.

Menționăm că la atelierul de lucru, organizat de către Fundația Soros Moldova, participă ofițeri ai CNA, procurori ai procuraturilor specializate, reprezentanți ai Serviciului pentru prevenirea și combaterea spălării banilor din Republica Moldova, executori judecătorești, autorități publice centrale, dar și înalți consilieri, experți, procurori și reprezentanți ai agenției similare ARBI din țara vecină -Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate din România.

Leave a Reply