Skip to main content


În perioada 8-10 iulie a avut loc școala de vară a echipei de tineret a partidului “Renaștere”. Pe parcursul acestor trei zile, echipa “Next Generation” a devenit și mai unită, și mai puternică, și mai încrezută în lupta pentru idealurile lor.

Antrenorul Serghei Sicicorez a condus lecții de instruire pentru unitatea tinerilor. Arta oratorică a fost predată de profesorul Serghei Teteliuc. Alexandr Nesterovschi, deputat în Parlamentul Republicii Moldova și membru al biroului partidului Renaștere, înpreună cu Iuri Vitnianski, membru al biroului partidului “Renaștere”, au vorbit despre viața politică și lupta pentru renașterea Moldovei.

Noi științe și abilități, noi cunoștințe și dorința de a schimba țara în bine. Cu acest bagaj, membrii “Next Generation” s-au întors în raioanele, orașele și satele lor.

Leave a Reply