Skip to main content

Președintele raionului Călărași, ales pe listele PSRM, Ștefan Bolea și primarul comunei Buda din partea PSRM Tatiana Timofti au aderat la partidul „Renaștere”. Noii membri ai echipei nu au de gând să se conformeze politicilor distrugătoare al regimului „galben”, iar lupta cu acesta este posibilă doar alături de partidul „Renaștere”.
***
Возродим Молдову вместе!
Председатель Кэлэрашского района, избранный по спискам ПСРМ, Штефан Боля и примар коммуны Буда от ПСРМ Татьяна Тимофти присоединились к партии «Renaștere-Возрождение». Новые члены команды не намерена соглашаться с деструктивной политикой правящей партии, а реальную борьбу с «желтым» режимом сейчас предлагает только партия «Renaștere-Возрождение».

Leave a Reply