Skip to main content

În Orașul Florești a fost organizat Forumul Democrației Locale, în cadrul proiectului Consiliul Raional de Participare Florești pentru politici publice incluzive.Proiectul are scopul de a îmbunătăți viața grupurilor de persoane marginalizate prin politici publice incluzive, relatează @feodosia bunescu, pe pagina sa de facebook.

Evenimentul a fost organizat de AO „Pro Comunitate Băhrinești”, în cadrul proiectului “Cetățeni activi, comunități prospere-faza II”, implementat cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia. Consiliul Raional de Participare Florești a prezentat Raportul de Progres pentru anul 2023, fiind descrise activitățile de capacitare a membrilor CRP Florești, Produsele proiectului, acțiunile de advocacy pentru politici publice incluzive și transparența procesului decizional, activitățile de capacitare și sprijin a tinerilor NEET din r. Florești, parteneriatele realizate.

Partenerii proiectului sunt Consiliului Raional Florești, Subdiviziunea Teritorială de Ocupare a Forței de Muncă Florești, Instituția Publică Incubatorul de Afaceri Sângerei, Primăria or. Florești, Primăria or. Ghindești, Primăria or. Mărculești, Primăria c. Gura Camencii, Primăria c. Japca, Primăria c. Iliciovca, Primăria s. Mărculești, Primăria s. Sănătăuca, Primăria c. Sevirova, Primăria c. Ștefănești, Primăria s. Temeleuți, Primăria c. Vărvăreuca.

Produsele proiectului sunt:

1.Studiu privind situația tinerilor NEET din r. Florești din 12 APL comunități locale din r. Florești: or. Florești, or. Ghindești, or. Mărculești, c. Gura Camencii, c. Japca, c. Iliciovca, s. Mărculești, s. Sănătăuca, c. Sevirova, c. Ștefănești, s. Temeleuți, c. Vărvăreuca;

2.Auditului sectiilor de votare din 12 APL/18 comunități locale din r. Florești: or. Florești, or. Ghindești, or. Mărculești, c. Gura Camencii, c. Japca, c. Iliciovca, s. Mărculești, s. Sănătăuca, c. Sevirova, c. Ștefănești, s. Temeleuți, c. Vărvăreuca, prin oferirea informatiilor, datelor statistice locale.

Aceste produse au fost realizate cu sprijinul membrilor Consiliului Raional de Participare Florești Râbalchin Ina, Gutanu Nadejda, Balan Vladimir, Pascari Liliana, Tatarciuc Natalia, Foleștean Larisa, Solomca Carolina, Godonagă Natalia, Margine Lilia, Brumă Snejana, Brăilean Valentina, Afteni Nina.

Participanții la Forum și-au exprimat opiniile vizavi de subiectul abordat.

IURIE VLAS, vicepreședinte al raionului Florești: „Ne angajăm ca împreună cu agenții economici din raionul Florești, cu conducerea Consiliului de Participare Florești să ne implicăm pentru a ajuta acești tineri pentru a-i angaja și a-i promova.” Potrivit tinerilor din raionul Florești această structură le oferă oportunitatea de a-și aduce contribuția în modelarea viitorului lor în comunitate.

ALA STÂRCU, Președinta CRP: „Acest organ consultativ are scopul să lobeze și să facă advocacy intereselor anumitor pături social-vulnerabile pentru anul 2023. Cred că în următorii ani noi vom loba interesele tinerilor NEET ce ține de angajare și ce ține de formarea lor, să își apere drepturile lor și asta nu înseamnă că trebuie sa cunoască doar dreptul lor la angajare, dar și care sunt facilitățile la angajare și cele sociale.”  Una dintre prioritățile acestui consiliu este creșterea eficienței decizionale prin implicarea directă a cetățenilor în procesul de formulare a politicilor publice.

LUDMILA ZDRAGUȘ, primar com. Ștefănști: „Proiectul dat este o inițiativă foarte bună în susținerea primarilor și a primăriilor. Fiindcă categoriile de beneficiari, prevăzute de a fi susținute în cadrul proiectelor sunt problematice, mai ales tinerii NEET, pe care trebuie să ne focusăm, pentru că neocupația lor aduc gânduri rele care pot face probleme.”

 

TÂNĂR NEET: „Pentru noi sunt foarte importante aceste proiecte, fiindcă noi toti avem nevoia de a ne arăta necesitățile și este necesar ca autoritățile să bugeteze asemenea proiecte precum si acesta. Tinerii au nevoie de susținere și politici.”

 

TÂNĂR NEET: „Lipsa locurilor de muncă, posibilitatea de a te dezvolta personal, ca personalitate, a se promova ca specialiști, poate în careva domenii pe care au început să le studieze și ceva s-a întâmplat și ei au abandonat. Poate nu toate problemele poate să acopere, dar totuși văd că este foarte deschisă, și APL-urile și ONG-urile, cred că împreună vom reuși.”

ANDREI BRIGHIDIN, Director de dezvoltare la Fundația Est-Europeană: „Avem cel puțin 6 Consilii Raionale de Participare, vorbim aici despre cele din Cimișlia, Ștefan Vodă, Soroca, Căușeni și Cahul, care activează cu succes. Beneficiile sunt multiple, în primul rând, vorbim despre decizii care răspund mai bine nevoilor și intereselor care sunt articulate de către cetățeni, nu în ultimul rând transparența și participarea, care contribuie la activismul societății și mobilizarea comunitară pentru soluționarea problemelor.”

DUMITRU STOICA, „Am avut plăcerea și onoarea să prezint în cadrul Forumului Democrației Locale Florești, Raportul de evaluare a gradului de transparență a Consiliului Raional Florești pentru anul 2023. Pe parcursul ultimului an, am fost antrenat în procesul de consultare a Consiliului Raional de Participare Florești și în procesul de monitorizare a transparenței Consiliului Raional Florești. În procesul monitorizării am identificat atât exemple pozitive de implementare a transparenței decizionale în conformitate cu legea nr. 982 din 11-05-2000 privind accesul la informaţie, legea nr. 239 din 13-11-2008 privind transparenţa în procesul decizional, etc, precum și unele lacune care ar trebui îmbunătățite cu implicarea tuturor actorilor interesați. Apreciez implicarea Consiliului Raional Florești și deschiderea autorităților raionale în spiritul transparentizării APL și contribuirii la realizarea democrației participative și bunei guvernări la nivel local.”

Leave a Reply