Skip to main content


Pe parcursul lunii noiembrie, comisiile parlamentare s-au convocat în 38 de ședințe. În cadrul acestora, parlamentarii au aprobat 77 de rapoarte, 16 corapoarte și 127 de avize, ne informează alerta.md.

Cele mai multe rapoarte au fost aprobate de membrii Comisiei economie, buget și finanțe, 20 la număr. Comisia juridică, numiri și imunități a aprobat 18 rapoarte, Comisia politică externă și integrare europeană – 15 rapoarte, iar Comisia protecție socială, sănătate și familie a aprobat 8 rapoarte. În aceeași ordine de idei, cele mai multe avize au fost prezentate de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică, 25 de avize, fiind urmată de Comisia mediu, climă și tranziție verde, care a prezentat 23 de avize. Comisia administrație publică și dezvoltare regională a prezentat 19 avize, iar câte 15 avize au prezentat Comisia drepturile omului și relații interetnice, Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media și Comisia protecție socială sănătate și familie.

Comisiile permanente sunt organe de lucru ale Parlamentului care examinează proiecte de acte legislative și propuneri legislative în vederea elaborării rapoartelor sau avizelor, efectuează anchete parlamentare, dezbat și hotărăsc asupra altor probleme, inclusiv din însărcinarea Președintelui Parlamentului sau a vicepreședinților

Leave a Reply