Skip to main content

Vicepri-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Dumitru Alaiba a prezentat un nou proiect de lege privind modificarea unor acte normative în domeniul facilitării activității mediului de afaceri în Republica Moldova. Modificările vor contribui la eliminarea birocrației, limitând corupția și mita, ajutând antreprenorii să se concentreze pe dezvoltare și pe crearea locurilor de muncă bine plătite, ne informează Alerta.md.

Antreprenorii au nevoie de susținere și încurajare, iar pachetul IV de reducere a birocrației, prezentat în cadrul briefingului de presă, este destinat facilitării activității mediului de afaceri.

„Principalul obiectiv al Guvernului este dezvoltarea economică și noi oportunități pentru antreprenori. Avem o agendă ambițioasă care se concentrează pe atragerea investițiilor, acces la finanțare, crearea unui mediu de afaceri favorabil, fără birocrație și corupție, și oferirea de oportunități pentru creșterea și dezvoltarea agenților economici. Aceasta nu este doar o ambiție, ci o prioritate absolută. Scopul nostru nu este doar o creștere modestă de 2-3% anual, ci o creștere economică accelerată pentru a recupera terenul pierdut în trecut”, a menționat vicepremierul Dumitru Alaiba.

Modificările vor ține de:

* Anularea registrului de reclamații (condica de reclamații și sugestii), deoarece informațiile de contact ale Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor sunt disponibile în unitățile de comerț. Orice reclamație depusă direct la comercianți sau la Inspectorat are aceeași valoare juridică ca și una înregistrată în registrul de reclamații, iar soluționarea pe calea aceasta e mult mai eficientă decât acest registru de reclamații. Menținerea și înregistrarea acestui registru impun costuri și birocrație inutilă.

* Extinderea termenului de la 14 zile la maximum 30 de zile în anumite situații, pentru repararea sau înlocuirea produselor de către vânzător. Acest lucru este necesar pentru a asigura că perioada alocată pentru remedierea produselor neconforme este rezonabilă, realistă și suficientă. De multe ori, vânzătorii, chiar recunoscând viciul produsului și fiind de acord să efectueze reparații, se confruntă cu dificultăți în respectarea termenului legal de 14 zile.

* Eliminarea dreptului consumatorului de a returna un bun în primele 6 luni de la achiziție, indiferent de gravitatea neconformității sau de posibilitatea de a repara sau înlocui bunul. Această normă, considerată inechitabilă pentru vânzători și sursă de abuz din partea unor consumatori, a fost exclusă și la nivelul normativ al Uniunii Europene.

* Extinderea categoriei de entități autorizate, care efectuează expertiza tehnică privind neconformitatea unui bun și să stabilească dacă aceasta se datorează consumatorului sau producătorului. În prezent, legea impune ca deficiențele și vina consumatorului să fie demonstrate prin intermediul unei expertize tehnice realizate de către o terță parte cu competență în domeniu și autorizată în conformitate cu legea.

* Eliminarea cerințelor nejustificate care pun restricții asupra caselor rurale privind numărul de camere și de turiști, precum și sortimentul produselor utilizate pentru servirea turiștilor. În prezent, legea impune că alimentarea turiștilor la casa rurală să se facă exclusiv cu produse proprii sau din gospodăriile din localitate sau din localitățile învecinate. Prin eliminarea acestor restricții, sprijinim dezvoltarea caselor rurale și să le oferim mai multă flexibilitate în oferirea de servicii turistice.

* Instituirea posibilității de organizare a instruirii igienice în format online și cu titlu gratuit.

* Eliminarea obligativității instruirii repetate/periodice a conducătorilor de unități și lucrătorilor desemnați la instruirea în domeniul Sănătății și Securității în Muncă, care are loc o dată la 3 ani, cu înlocuirea valabilității unei astfel de instruiri pe viață (similar instruirii conducătorilor mijloacelor de transport auto).

* Eliminarea termenului de valabilitate pentru foile de parcurs prin modificarea Codului Transporturilor Rutiere, fiind excluse costuri nejustificate pentru agenții economici.

* Introducerea obținerii semnături electronice la distanță prin înregistrări video ale solicitantului, realizate prin servicii de identificare a persoanelor la distanță care implică verificarea cu un operator uman. Această schimbare va aduce flexibilitate în procesul de obținere a semnăturilor electronice și va facilita procedurile de autentificare la distanță.

* Recunoașterea mărfurilor autorizate în statele membre ale Uniunii Europene, atunci când acestea se înregistrează oficial ca entități juridice în Moldova și demonstrează că îndeplinesc cerințele minime prevăzute de legislația locală. Această măsură are ca scop stimularea formării de burse de mărfuri în Moldova prin intermediul burselor recunoscute din UE cu experiență, în absența unei burse naționale, așa cum este prevăzută de lege încă din 1998.

* Modernizarea conceptului de „bursă de mărfuri” pentru a se adapta la modelele actuale. Această modernizare va include permiterea tranzacțiilor electronice, administrarea mai multor tipuri de piețe, precum și diversificarea contractelor de bursă. Aceste schimbări va sprijini o abordare mai flexibilă și eficientă a bursei de mărfuri.

Menționăm că primul pachet normativ a fost pachetul I de reducere a birocrației, aprobat deja în lectură finală de Parlament, prin care economisim cel puțin 50 milioane de lei și mai mult de 200 de mii de ore de muncă anual ale antreprenorilor și statului.

A urmat pachetul II – în domeniul fiscal și vamal, care deja a fost aprobat în Guvern la 11 octombrie, economisind antreprenorilor aproximativ jumătate de miliard de lei anual, ceea ce constituie circa 0,2% din PIB.

Pachetul III prin care se reduce povara controlului asupra mediului de afaceri, economisind timpul oamenilor de afaceri – cel puțin 57 mii om/ore pe an, iar prin reducerea numărului de sancțiuni și situațiile posibile de abuz din partea organelor de control – economisind antreprenorilor cel puțin 70 milioane lei pe an.

Leave a Reply