Skip to main content

Anotimpul rece aduce cu el o serie de schimbări în viaţa şi activitatea  comunităţii locale, care presupune şi necesitatea asigurării unor măsuri de reducere şi  înlăturare a riscului de incendiu. În perioada sezonului rece, creşte pericolul izbucnirii  incendiilor din cauza sistemelor de încălzire utilizate. Prevenirea incendiilor presupune  asigurarea protecţiei cetăţenilor, bunurilor şi construcţiilor acestora, relatează observatorul.md.

De la începutul anului curent pe teritoriul raionului Soroca au fost înregistrate 44 de incendii soldate cu decesul a două persoane.

Ultimul caz a avut loc la data de 02.12. 2023 în Municipiul Soroca str. Racovățului, unde în urma incendiului care s-a produs în casa de locuit au fost distruse parțial bunurile materiale iar proprietarul a decedat.

Pentru prevenirea riscurilor de producere a incendiilor dar și a intoxicațiilor cu produse ale arderilor, Direcția Situații Excepționale mun. Soroca atenționează cetățenii să respecte următoarelor măsuri specifice:

 • Este obligatoriu – pînă la începerea sezonului rece şi utilizării sobei de efectuat testarea acesteia pe timp de zi cu supraveghere permanentă.
 • Sobele vor fi prevăzute cu fundaţii proprii şi nu vor fi amplasate direct pe pardoseala combustibilă sau pe  grinzi de lemn ale planşeelor;
 • Se vor verifica cu atenţie sobele şi coşurile de evacuare a fumului, urmărindu-se ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită pătrunderea scânteilor şi incendierea materialelor combustibile din apropiere;
 • Coşurile de evacuare a fumului se vor tencui pe toată înălţimea lor în zona podului, iar la trecerea prin planşee şi acoperişuri realizate din materiale combustibile, se vor izola faţă de acestea prin îngroşarea până la 25 cm cu materiale incombustibile;
 • Se vor asigura distanţe de siguranţă între materialele combustibile aflate în încăperi şi mijloace locale de încălzire (minim 50 cm pentru sobe cu acumulare de căldură şi 100 cm faţă de cele fără acumulare de căldură);
 • Pardoseala combustibilă din faţa focarelor şi cenuşarelor sobelor se va proteja cu tablă având dimensiunile de 50 cm x 70 cm;
 • În încăperile în care sunt amplasate sobele se interzice depozitarea materialului combustibil peste  consumul curent;
 • Cenuşa se va evacua în locuri special amenajate şi numai după ce se vor stinge resturile de jar;
 • Este interzisă utilizarea sobelor fără uşiţe la focare sau cenuşare precum şi folosirea lemnelor mai lungi decît vatra sobei;
 • În timpul funcţionării sobelor care utilizează combustibil solid, uşiţele focarului şi cenuşarului trebuie menţinute închise;
 • Nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi sau cu uşa încuiată în încăperi unde sunt în funcţiune mijloace de încălzit;
 • Se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a lor;
 • Este interzis categoric utilizarea cahlei pentru a opri trecerea căldurii din sobă în coşul de fum;
 • Coşurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi reparare premergător sezonului rece şi ori de câte ori este nevoie ;
 • Coşurile de fum se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 – 0,8 m;
 • La trecerea prin acoperişuri se lasă o distanţă de cel puţin 10 cm între faţadele exterioare ale zidăriilor coşurilor şi elementele combustibile ale acoperişurilor;
 • Coşurile de fum vor fi prevăzute cu uşiţe pentru curăţate închise ermetic;
 • Coşurile aflate în apropierea materialelor combustibile (depozite de furaje, păduri ) sau cele situate pe acoperişuri combustibile, vor fi prevăzute cu site sau grătare  pentru reţinerea scânteilor;
 • Nu racordaţi la acelaşi canal de evacuare a fumului un număr mai mare de focare decît cel admis, la sobe cu combustibili diferiţi (gazoşi, lichizi, solizi);
 • Se interzice încastrarea elementelor combustibile ale acoperişurilor, planşeelor etc. în coşurile de evacuare a fumului;
 • Se interzice conectarea canalelor de evacuare a fumului la sistemul de ventilație.

O altă cauză frecventă de incendiu în sezonul rece este reprezentată de exploatarea necorespunzătoare a instalaţiilor electrice şi a aparatelor electrice de încălzire. Se impune de asemenea, respectarea următoarelor măsuri elementare de siguranţă, în vederea evitării apariţiei unui incendiu:

 • Nu suprasolicitaţi circuitele electrice prin conectarea mai multor consumatori decât cei prevăzuţi pentru instalaţia respectivă;
 • Nu utilizaţi siguranţe supradimensionate în panourile de distribuţie a energiei electrice;
 • Nu folosiţi instalaţii şi consumatori electrici în stare defectă;
 • Nu realizaţi improvizaţii la instalaţiile electrice de orice fel;
 • Pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor şi consumatorilor electrici apelaţi numai la persoane autorizate;
 • Este interzisă folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductorilor electrici fără ştecher, direct în priză;
 • Nu utilizaţi consumatori de energie electrică (reşouri, radiatoare, etc.) fără luarea măsurilor de izolare a acestora faţă de materialele combustibile din încăperi;
 • Se interzice pozarea conductoarelor sau cablurilor electrice direct pe elementele combustibile ale construcţiilor;
 • În cazul demolării parţiale a unei instalaţii, nu lăsaţi neizolate capetele conductorilor electrici.

            O altă cauză generatoare de incendiu este reprezentată de neregulile în instalarea şi exploatarea centralelor termice cu combustibil lichid sau gazos. Pentru înlăturarea acestor deficienţe se vor respecta următoarele măsuri:

 • Montarea centralelor se va realiza numai de către personal autorizat;
 • Coşurile de evacuare a fumului se vor realiza din materiale incombustibile, rezistente la foc, la acţiunea corozivă a fumului şi a gazelor de ardere;
 • Este interzisă depozitarea în centrala termică a combustibilului lichid (excepţie făcând rezervorul de consum zilnic) precum şi a unor utilaje sau materiale ce nu au legătură cu exploatarea acesteia.

Punerea în funcţiune a injectoarelor de combustibil lichid sau a arzătoarelor cu combustibil gazos se va face cu respectarea strictă a regulilor de aprindere după cum urmează:

 • Verificarea focarului în vederea depistării eventualelor scurgeri de combustibil;
 • Ventilarea focarului şi canalelor de evacuare a gazelor înainte de punerea în funcţiune, timp de 10 minute;
 • Aprinderea se va efectua întotdeauna respectând principiul „gaz pe flacără”.

Centralele termice vor fi dotate cu stingătoare de incendiu cu pulbere şi dioxid de carbon şi spumă aeromecanică, în funcţie de natura combustibilului folosit.

Este de reţinut:

„E mult mai uşor să previi un incendiu decât să-l lichidezi!”

În caz de situații de urgență apelați 112

  Eugeniu DOGA,  Serviciul Prevenție  al mun.Soroca, maior la s/ Doga Eugeniu

Leave a Reply