Skip to main content


Marina Tauber a venit cu o reacție după ce Curtea Constituțională a declarat drept inadmisibilă sesizarea depusă , referitor la verificarea constituționalității unor restricții din Codul electoral:

“Curtea Constituțională a declarat drept inadmisibilă sesizarea depusăde mine  referitor la verificarea constituționalității unor restricții din Codul electoralprin care, au fost lipsiți de dreptul de a vota în cadrul alegerilor locale toți cetățenii care și-au schimbat domiciliul în ultimele 3 luni până la alegeri.

Curtea a luat această decizie la limita voturilor – 3 contra la 2. Doi judecători au avut opinii separate.

Regretăm această decizie și poziția Curții, care au argumentat cu unele practici europene din unele regiuni autonome cu statut special unde se admit astfel de restricții. Cazul Republicii Moldova nu este identic. În Republica Moldova restricțiile s-au impus pentru toți și pentru toată țara și nu s-a făcut nicio diferență legată de locuirea compactă a minorităților naționale.

Astfel, la alegerile locale din 5 noiembrie 2023 sute sau chiar mii de cetățeni care, din motive obiective, și-au schimbat domiciliul în ultimele 3 luni vor fi lipsiți în genere de dreptul de a vota, nu doar la noul loc de reședință, dar și la acel precedent.

Cetățenii trebuie să-și cunoască „eroii” care limitează dreptul fundamental la alegeri libere.

Mai mult ca atât, Curtea în argumentarea sa a admis o situație care poate fi interpretată împotriva cetățenilor care locuiesc peste hotare, împotriva diasporei noastre.
Astfel, în intenția sa de a respinge o nouă sesizare opoziției, Înalta Curte a argumentat că este absolut democratic de a limita dreptul la vot al cetățenilor plecați din țară și domiciliați în altă parte și care au pierdut legătura cu locul obișnuit de trai.

Cu alte cuvinte, Curtea a admis, indirect, că diaspora noastră și toți cetățenii care de mulți ani muncesc peste hotare, din motiv că au pierdut legătura cu Patria ar putea fi limitați în dreptul lor electoral!

Noi suntem categoric împotriva unei asemenea abordări. Dar cu regret, pe viitor, cei de rea-credință, vor putea folosi această decizie neinspirată a Curții Constituționale în propriile interese și împotriva diasporei noastre.

Prieteni, concluziile le faceți singuri.”

A declarat deputata pe rețeaua de socializare Facebook .

Leave a Reply