Skip to main content

Comisia Electorală Centrală a stabilit, în cadrul ședinței de ieri, data convocării în prima ședință a consiliului municipal Bălți și a unor consilii raionale, notează telegraph.md

Astfel, pentru data de 23 noiembrie 2023, începând cu ora 10:00, în ședință se vor convoca consilierii din Consiliul municipal Bălți și Consiliul raional Cahul. Iar consilierii din cadrul Consiliului raional Căușeni se vor convoca în ședință pe 24 noiembrie 2023, începând cu ora 10:00.

Pe 27 noiembrie 2023, începând cu ora 10:00, în ședință se vor convoca și consiliile raionale Florești și Ștefan Vodă.

Conform prevederilor cadrului legal, ședința consiliului este deliberativă dacă la ea participă cel puțin două treimi din numărul consilierilor aleși. La ședința de constituire se dezbat doar subiecte referitoare la aducerea la cunoștință, de către reprezentantul organului electoral a hotărârii privind atribuirea mandatelor de consilier, inițierea constituirii fracțiunilor, a alianțelor, a blocurilor, inițierea constituirii comisiilor consultative de specialitate.

Lucrările ședinței de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier dintre cei prezenți la ședință, asistat de unul sau 2 dintre cei mai tineri consilieri dintre cei prezenți.

Leave a Reply