Skip to main content


Serviciul Fiscal de Stat reamintește persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care transmit în posesie şi/sau în folosinţă proprietate imobiliară altor persoane fizice, inclusiv prin utilizarea platformelor Booking, Airbnb și altele, despre necesitatea onorării obligațiunilor fiscale aferent veniturilor obținute, ne informează alerta.md.

Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 40,9% în 11 luni ale anului 2023 și constituie 52 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului 2022.

Urmare a acțiunilor de conformare voluntară și informare, în perioada lunilor ianuarie-noiembrie 2023 au fost identificate 2 265 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile.

De asemenea, au fost efectuate controale la 388 persoane fizice care dau în locațiune bunuri imobile, fiind calculate suplimentar la buget: plăți de bază în sumă de 909,4 mii lei, majorare de întârziere în sumă de 96,7 mii lei și aplicată amendă în mărime de 36,3 mii lei.

În urma acțiunilor întreprinse în 11 luni ale anului 2023, au fost înregistrate 23 008 contracte de dare în locațiune a bunurilor imobile, sau cu 23,3% mai multe decât în perioada similară a anului 2022.

Leave a Reply