Skip to main content

Studenții și profesorii de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi vor beneficia de condiții mai bune de instruire și muncă. Mai multe laboratoare didactice și spații digitale vor fi renovate, dotate cu mobilier, echipament TIC și materiale de instruire pentru a facilita accesul la noi resurse educaționale scrie nordnews.md
Renovările sunt realizate în cadrul Proiectului „Învățământul Superior din Moldova” implementat de Ministerul Educației și Cercetării cu suportul financiar al Băncii Mondiale. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a primit granturi pentru 3 subproiecte în valoare totală de aproape 40 mln lei.
Proiectul „Învățământul Superior din Moldova” are drept obiectiv îmbunătățirea mecanismelor de asigurare a calității, finanțării și managementului învățământului superior, precum și modernizarea și dotarea instituțiilor de învățământ din țară pentru racordarea sistemului educațional la cerințele pieței forței de muncă.

Leave a Reply