Skip to main content


Absolvenții vor susține probele de examen în 93 de centre de bacalaureat, dintre care 31 se află în municipiul Chișinău. Lista centrelor de bacalaureat pentru sesiunea de examene 2024 a fost aprobată în ședința Comisiei Naționale de Examene, informează Ministerul Educației, ne informează tvn.md.

Instituirea centrelor de bacalaureat și desemnarea președinților și secretarilor acestora a fost decisă urmare a propunerilor transmise de Organele locale de specialitate în domeniul învăţământului din fiecare raion/municipiu, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la examenul naţional de bacalaureat.

Reieșind din numărul total de candidați în fiecare raion/municipiu, în 15 dintre raioane sunt instituite câte un singur centru de bacalaureat.

În sesiunea de examen 2024 sunt înscriși circa 18.800 de candidați, dintre care 2.514 sunt candidați restanțieri din sesiunile anterioare. În sesiunea 2023 au fost înscriși la examenul național de bacalaureat 19.064 de candidați, în 2022 – 18.603, iar în sesiunea 2021 – 16.773.

În anul curent, la profilul real au depus cereri pentru a susține examenul național de bacalaureatul 8.609 candidați, la profilul umanist – 9.299 de candidați, la profilul arte – 551 de candidați și la profilul sport – 293 de candidați.

Testele rezolvate vor fi verificate în patru centre republicane de evaluare din mun. Chișinău începând cu data de 4 iunie. Pe data de 27 iunie, în centrele de bacalaureat, vor fi afișate rezultatele din sesiunea de bază. Programul de desfășurare a sesiunii de examene 2024 poate fi accesat aici.

Sesiunea de bacalaureat se va desfășura în perioada 4 – 21 iunie 2024.

În context, Ministerul Educației și Cercetării îndeamnă elevii claselor absolvente să se pregătească temeinic și conștiincios pentru susținerea examenelor naționale de absolvire, sesiunea 2024.

Leave a Reply